• Pay. Dek 1st, 2022

Tumanning iqtisodiy salohiyati

  • Home
  • Tumanning iqtisodiy salohiyati

ГУЛИСТОН  ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(2022– йилнинг январ-август ойларида)

Жами  

Аҳоли жон бошига

млрд. сўм 2020- йилга нисбатан
фоизда
минг сўм 2020- йилга нисбатан
фоизда
Саноат 243,5 113,5 3022,3 159,1
Истеъмол товарлари 243,1 137,2 1941,0 117,4
Асосий капиталга инвеститсиялар 328,5 153,8 4391,9 150,1
Қурилиш ишлари 125,2 117,2 2991,7 104,2
Чакана товар айланмаси 135,3 105,7 1351,0 107,0
Хизматлар, жами 137,7 113,1 1645,8 116,2

 Ташқи савдо айланмаси

     (минг АҚШ доллари)

  Ташқи савдо айланмаси Экспорт Импорт
2022- йилнинг январ-август ойларида 13517,2 12382,2 1135,0

 Гулистон туманининг Сирдарё вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари (январ-август ойларида)

Ҳажми

млрд. сўм

2020- йилнинг нисбатан
фоизда
Вилоятдаги
тутган улуши,
%да
Саноат маҳсулоти 243,5 113,5 3,3
Истеъмол товарлари 243,1 137,2 5,8
Асосий капиталга киритилган инвеститсиялар 328,5 153,8 6,2
Қурилиш ишлари 125,2 117,2 10,0
Юк айланмаси (млн. тн-км) 18,0 119,0 8,0
Йўловчи айланмаси (млн.йўловчи-км) 109,7 100,6 6,4
Чакана товар айланмаси 135,3 105,7 3,8
Хизматлар, жами 137,7 113,1 4,0
Ташқи савдо айланмаси
(минг АҚШ долл)
13517,2 2,3 м. 3,2
Експорт 12382,2 3,9 м. 8,1
Импорт 1135,0 68,6 0,7

 Асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг таҳлили

2022- йил январ–август, млрд. сўм
Ўзбекистон Республикаси Сирдарё
вилояти
Гулистон    тумани
Саноат 314 843,5 6 844,3 243,5
ўсиш суръати, фоизда 109,0 118,5 113,5
Истеъмол товарлари 103 678,1 2 517,7 243,1
ўсиш суръати, фоизда 110,9 124,5 137,2
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 222 198,2 7 239,8 694,9
ўсиш суръати, фоизда 104,2 107,4 107,8
Асосий капиталга инвеститсиялар 163 933,8 5 284,4 328,5
ўсиш суръати, фоизда 105,0 100,4 153,8
Қурилиш ишлари 76 890,7 2 230,7 125,2
ўсиш суръати, фоизда 104,5 123,6 117,2
Чакана товар айланмаси 167 026,2 2 665,1 135,3
ўсиш суръати, фоизда 109,8 108,3 105,7
Жами хизматлар 201 239,8 3 044,1 137,7
ўсиш суръати, фоизда 119,5 122,3 113,1
Експорт, млн. АҚШ доллари 10 329,2 175,6 14,3
ўсиш суръати, фоизда 82,8 153,2 3,9 м.
Импорт, млн. АҚШ доллари 17 886,8 340,6 2,4
ўсиш суръати, фоизда 118,7 119,1 68,6

 Гулистон тумани асосий иқтисодий кўрсаткичларида кичик бизнес улуши
 (2022- йил январ-август ойларида, фоиз хисобида)

Саноат Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги Инвеститсия Қурилиш ишлари Чакана товар айланмаси Жами хизматлар Експорт Импорт
49,0 99,7 75,5 77,3 95,9 69,7 2,6 69,7

Сайт таржимони