• Pay. Avg 11th, 2022

Qishloq xo‘jaligi

  • Home
  • Qishloq xo‘jaligi

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

2021-йил январ-сентабр ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 654,6 млрд. сўмни ёки 2020- йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 107,9 фоизни ташкил қилди.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасининг асосий кўрсаткичлари

(январ–сентабр ойлари)

млн. сўм

ўсиш суръати,
%
2020- йил

2021- йил

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми 600112,3 694915,1 107,8
Қишло қхўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми 561467,5 654630,6 107,9
ш ужумладан:
фермер хўжаликлари 174857,0 202928,5 122,5
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 379979,2 443667,5 101,2
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 6631,3 8034,6 106,6
Деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми-жами 242330,3 289714,6 116,6
ш ужумладан:
фермер хўжаликлари 159112,4 183798,4 124,0
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 78732,5 100934,6 102,7
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 4485,4 4981,6 97,4
Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми–жами 319137,2 364916,0 101,3
ш ужумладан:
фермер хўжаликлари 15744,6 19130,1 107,6
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 301246,7 342732,9 100,8
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 2145,9 3053,0 125,7
Ўрмон хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми 35552,2 34399,7 102,5
Балиқ хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат) лар ҳажми 668,0 1010,9 136,8

  Январ-сентабр ойларида деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

Тонна

ўсиш суръати, %
2020йил

2021- йил

Дон ва дуккакли дон жами 39 322,0 39 570,7 100,6
шу жумладан:      
фермер хўжаликлари 33 708,0 34 919,7 103,6
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 3 621,0 2 794,0 77,2
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 1 993,0 1 857,0 93,2
Картошка– жами 4 864,0 4 909,0 100,9
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 66,0 75,0 113,6
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 4 798,0 4 834,0 100,8
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 0,0 0,0 0,0
Сабзавотлар – жами 9 416,0 9 860,0 104,7
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 2 864,0 2 144,0 74,9
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 6 464,0 7 627,0 118,0
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 88,0 89,0 101,1
Полиз – жами 6 688,0 6 949,5 103,9
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 3 763,0 3 763,0 100,0
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 2 885,0 2 985,0 103,5
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 40,0 201,5 503,8
Мева ва резаворлар – жами 2 262,0 2 220,9 98,2
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 407,0 375,0 92,1
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 1 854,0 1 844,9 99,5
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 1,0 1,0 100,0
Узум-  жами 1 734,0 1 887,0 108,8
шу жумладан:      
фермер хўжаликлари 153,0 185,0 120,9
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 1 566,0 1 702,0 108,7
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 15,0 0,0 0,0

Чорвачилик. 2021- йилнинг 1-октабр ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 105,1 фоизга (жами 52569 бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 106,0 фоизга (16562 бош), қўй ва эчкилар 103,4 фоизга (25923 бош), отлар 105,6 фоизга (1744 бош), паррандалар 104,1 фоизга (197969 бош) ўсди.

2021- йилнинг 1- октабр ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони

 

 

бош

ўсиш сурати,
%
2020- йил

2021- йил

       
Йирик шохли қорамоллар 50 041 52 569 105,1
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 2 874 3 858 134,2
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 46 477 47 973 103,2
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 690 738 107,0
улардан сигирлар 15 626 16 562 106,0
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 1 112 1 297 116,6
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 14 273 15 150 106,1
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 241 115 47,7
Қўй ва эчкилар 25 063 25 923 103,4
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 2 583 2 624 101,6
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 21 705 21 954 101,1
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 775 1 345 173,5
Отлар 1 652 1 744 105,6
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 390 415 106,4
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 1 200 1 267 105,6
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 62 62 100,0
Паррандалар 190 091 197 969 104,1
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 14 605 4 214 28,9
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 133 285 153 965 115,5
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 42 201 39 790 94,3

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 91,3 фоизни, фермер хўжаликларида эса 7,3 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 91,5 ва 7,8 фоизни, қўй ва эчкилар 84,7 ва 10,1 фоизни, отлар 72,6 ва 23,8 фоизни, паррандалар 77,8 ва 2,1 фоизни ташкил этди.

2021- йилнинг январ-сентабрида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 6172,2 тонна гўшт (2020 йилнинг январ-сентабрига нисбатан 101,7 фоиз), 30676,0 тонна сут (100,4 фоиз), 15503,6 минг дона тухум (102,8 фоиз) ишлаб чиқарилди.

Январ-сентабр ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари

2020йил

2021- йил

ўсиш
суръати,%

Гўшт (тирик вазнда), тонна

6 071,9 6 172,2 101,7
шу жумладан:      
фермер хўжаликлари 185,9 230,2 123,8
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 5 869,0 5 925,0 101,0
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 17,0 17,0 100,0

Сут, тонна

30 561,0 30 676,0 100,4
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 2 161,0 2 092,0 96,8
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 28 354,0 28 394,0 100,1
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 46,0 190,0 413,0

Тухум, минг дона

15 079,8 15 503,6 102,8
шу жумладан:
фермер хўжаликлари 200,0 355,0 177,5
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 12 777,0 13 307,0 104,1
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 2 102,8 1 841,6 87,6

 

Сайт таржимони